Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 06.09.2017 r. do złożenia oferty na dostawę mikroskopu świetlnego z kontrastem fazowym i Nomarskiego połączonego z kamerą cyfrową oraz komputerem z dedykowanym oprogramowaniem dla Instytutu Zoologii i Badań Biometrycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.221.2017)

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

     Termin składania ofert: 22.09.2017 r., godz. 10:00

    Odpowiedzi na pytania


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14